Disclaimer

Het online kinderkanaal Kid Hit.TV is met zorg samengesteld. Deze content is door PJP Film BV aangekocht en nagesynchroniseerd. Kid-Hit BV is rechtmatig eigenaar van de Nederlandse audio en dubbing. Kid Hit.TV heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden te achterhalen van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Desalniettemin is het mogelijk dat de verkregen informatie door Kid-Hit BV onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Mocht er iemand zijn die kan bewijzen, d.m.v. schriftelijke documenten, rechtmatige eigenaar te zijn van de videorechten van dit materiaal dan verzoeken wij U om contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar info@kidhit.tv

The online children’s channel Kid Hit.TV has been compiled with care. The content on this channel is dubbed in Dutch by PJP Film BV and Kid-Hit BV is legitimate owner of the Dutch audio and dubbing. Kid-Hit BV has done its best to trace the rightful owners of the copyrighted material. Nevertheless it is possible the obtained information by Kid-Hit BV includes incomplete and / or inaccuracies. If there is someone who can prove, by means of written documents, to its rightful owner of the video rights of this material, we request you to contact us. You can send your email to info@kidhit.tv